Sunday, July 15, 2018

Baking Day!


via Instagram https://ift.tt/2Nh5TG8

Friday, July 13, 2018

Vintage pony for the princess! (The boys like it too.)


via Instagram https://ift.tt/2zAUqiB

Wednesday, July 11, 2018

Pizza night! πŸ•


via Instagram https://ift.tt/2Jk7yZi

Tuesday, July 10, 2018

Out for a drive....blue skies and barns.


via Instagram https://ift.tt/2JbBHcQ

Monday, July 09, 2018

Yum...Tiramisu!


via Instagram https://ift.tt/2uhjEwL

On our way in to see “Miss Holmes.”


via Instagram https://ift.tt/2ueg1ri

Bunny at breakfast


via Instagram https://ift.tt/2L25TJl

Sunday, July 08, 2018

Nothing beats this view.


via Instagram https://ift.tt/2KFveg6

Friday, June 29, 2018

Thursday, June 14, 2018

Happy Flag Day!πŸ‡ΊπŸ‡Έ


via Instagram https://ift.tt/2JCVyqK

Wednesday, June 13, 2018

Funny face!


via Instagram https://ift.tt/2l7PPdT

Monday, May 28, 2018

Sunday, May 13, 2018

Silly boys! I see you Georgie! #mothersday


via Instagram https://ift.tt/2GbS8o4

Sunday, May 06, 2018

Lunchtime!


via Instagram https://ift.tt/2JVfNLN

Tuesday, May 01, 2018

New book.


via Instagram https://ift.tt/2JGVQsa

Friday, April 27, 2018

Birthday GirlπŸŽ‚πŸŽˆπŸ°πŸŽ❤️


via Instagram https://ift.tt/2Kl0dKA

Sunday, April 22, 2018

New Welcome May. #kirklands


via Instagram https://ift.tt/2qTjKZL

Saturday, April 21, 2018

Saturday, April 14, 2018

Mini pita Margarita pizzas


via Instagram https://ift.tt/2vdjQRb

Can’t get enough of these 3 cuties.


via Instagram https://ift.tt/2H1UwDd

Monday, April 09, 2018

Cool Dude 😎


via Instagram https://ift.tt/2IHHSFJ

Not again! ❄️


via Instagram https://ift.tt/2GISRyb

Wednesday, April 04, 2018

Afternoon coffee-time with a friend.


via Instagram https://ift.tt/2H95F23

Handsome


via Instagram https://ift.tt/2GuiDKu

Brother and Sister playing


via Instagram https://ift.tt/2EiO4lj

What???? Woke up to a snow covered deck today...It’s April 4th!!!!


via Instagram https://ift.tt/2q0RuVp

Saturday, March 17, 2018

Happy St. Patty’s Day! ☘️


via Instagram http://ift.tt/2pjfWAN

Thursday, March 15, 2018

This pic goes w-a-y back, but it’s one of my favorites. #tbt


via Instagram http://ift.tt/2GuYgtl

Saturday, March 10, 2018

2-Ingredient Dough Margarita Pizza


via Instagram http://ift.tt/2FJlGNG

Saturday, March 03, 2018

Pizza WonTon Cups. Recipe from @emilybitesblog


via Instagram http://ift.tt/2oEojXg

My paper whites are blooming! #spring


via Instagram http://ift.tt/2tcjREd

Monday, February 19, 2018

Sunday, February 18, 2018

Pizza Night! πŸ•


via Instagram http://ift.tt/2Cvlr3b

Won Ton Soup for Sunday Lunch.


via Instagram http://ift.tt/2oiugIq

Saturday, February 17, 2018

More snow!


via Instagram http://ift.tt/2FegnU0

Saturday Morning Breakfast Sandwich


via Instagram http://ift.tt/2Cq3naP

Friday, February 16, 2018

Snack Time...Homemade Hummus πŸ˜‹


via Instagram http://ift.tt/2o4xLDa

Wednesday, February 14, 2018

My 3 Favorite Valentines ❤️😘


via Instagram http://ift.tt/2ErY1h0

Saturday, February 10, 2018

Thursday, February 08, 2018

Flatbread Pizza πŸ• #lunchbreak


via Instagram http://ift.tt/2EQUwSb

Roasting Vegetables #cleaningoutthefridge


via Instagram http://ift.tt/2Eabs9o

Monday, February 05, 2018

Carrot Spirals and Homemade Marinara Sauce.


via Instagram http://ift.tt/2E44Xka

Saturday, February 03, 2018

2-Ingredient Dough Pizza


via Instagram http://ift.tt/2nDUx4P

Tuesday, January 30, 2018

Pretty Frost on the Windshield


via Instagram http://ift.tt/2E1QvN2

Monday, January 29, 2018

Sunday, January 28, 2018

Homemade Marinara Sauce


via Instagram http://ift.tt/2EjAE9W

Tuesday, January 23, 2018

Everything bagels and chicken pot pie using 2-ingredient dough.


via Instagram http://ift.tt/2DAQ7W8

Playing in her kitchen


via Instagram http://ift.tt/2BlsN8N
Related Posts with Thumbnails